Lanmix.se

Integritetspolicy

Skydd av din integritet: 

  • Vi tar behandlingen av dina personuppgifter på största allvar.
  • Vi följer gällande lagstiftning avseende behandling av personuppgifter och försäkrar en rättvis och transparant behandling av personuppgifter.
  • Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Lanmix.se's utskick av nyhetsbrev via e-mail, browser push notiser eller via post om allmänna villkor på lånemarknaden, privat ekonomi och uppdaterade listor på lån med långivare som samarbetar med Lanmix.se, samt vilka lån som Lanmix.se tipsar mig om.

Lanmix.se’s behandling av dina personuppgifter:

  • Vi inhämtar och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål.
  • Vi inhämtar endast relevanta och nödvändiga personuppgifter.
  • Vi inhämtar ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter.
  • Vi avslöjar inte dina personuppgifter utan ditt samtycke.
  • Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga.

Lanmix.se behandlar endast personuppgifter om dig som är relevanta, adekvata och nödvändiga för att uppnå de ovan angivna ändamålen vad gäller den specifika behandlingen. Lanmix.se kommer inte att behandla ytterligare information än vad som är nödvändigt för att uppnå det specifika ändamålet. Lanmix.se behandlar även dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att Lanmix.se ska följa gällande lagstiftning.

Lanmix.se kommer endast att inhämta, lagra och behandla personuppgifter om dig för ovan angivna ändamål eller för andra lagliga, kommersiella syften. Vi inhämtar, lagrar och behandlar endast så kallade allmänna personuppgifter enligt ovan.

Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. 

Lanmix.se raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för att uppnå de ändamål för vilka uppgifterna samlades in, bearbetades och lagrades.